Son Haber Tv


İmtiyaz Sahibi / Grantee
Seda Akpınar
e-Mail: akpinar_seda@sonhaber.tv
twitter: @akpinar_seda

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief

Ecem Çınar
e-Mail: cinarecem@sonhaber.tv
twitter: @cinarecem

Editörler / Editors
Özge Durak
e-Mail: durakozgee@sonhaber.tv
twitter: @durakozgee

Mehmet Parlaöz - mehmetparlaoz@sonhaber.tv
Seda Ünsal - sedaunsal@sonhaber.tv

Gece Sorumlusu / Night Editor
Murat Paşa Manci - muratmanci@sonhaber.tv

Hukuk Danışmanı
İsmail Alver (IA Hukuk) - hukuk@sonhaber.tv

Email Adresi / Email Adress
iletisim@sonhaber.tv

Facebook
https://www.facebook.com/sonhabertv

Twitter
https://twitter.com/sonhabertv

Adres / Adress
Revnaklı Sok 19 BK - Istanbul

Telefon / Telephone
90 212 660 42 74

İLKELERİMİZ
Tarafsız Habercilik: Sitemizde yayınlanan haberlere konu olan olaylara veya haberlerde adı geçen kişilere tam bir tarafsızlık içinde yaklaşmaktayız. Biz haberi okura ulaştıran 'aracı' olarak, hiç bir haberin anlamını değiştirmemeyi ve hiç bir haberi manipüle etmemeyi ilke edinmiş bulunuyoruz.


Mimiksiz Habercilik: Okurlarımıza sunduğumuz haberlerin içeriğinin 'iyi haber / kötü haber', 'müjdeli haber / kara haber' olması ile ilgilenmiyoruz. Haberi sunarken, okura 'şimdi sevinmelisin' veya 'şimdi üzülmesin' havası ile sunmuyor; yalnızca gerçeği, yalnızca olanları, aktarıyoruz. Bir haberin okurda ne tür duygular uyandıracağı okurun karar vereceği bir konudur.

Açıklık: Herhangi bir gerçeğin ve herhangi bir olayın kenara itilmemesi, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde minik puntolarla bir kenara atılarak gözden saklanmaması gerektiğini savunuyoruz. Her ne olduysa ve her ne olay haber niteliği taşıyorsa bizim konumuzdur ve okurun bunu bilmeye öğrenmeye hakkı vardır. Hiç bir haberi saklamayacağız, küçültmeyeceğiz, gözden kaçırmayacağız.

Hüküm Veren Değil, Postacı Habercilik: Bizler, haberi aktaran kişiler olarak görevimizin; okurları yönlendirmek veya habere konu olay ile ilgili girişimlerde bulunmak olmadığını düşünüyoruz. Daha açık bir ifade ile, ne Türkiye'yi yöneten herhangi bir kişi veya kurumu etkilemeyi, ne de halkı haberin gücünü kullanarak yönlendirmeyi düşünmüyoruz. Bizler postacıyız. Görevimiz postayı alıcısına zamanında ulaştırmaktır. Bunun dışında 'halkı aydınlatmak', 'halka yol göstermek', 'hükumeti yola getirmek', 'toplumu düzeltmek' gibi görevlerimiz yoktur.